Skulptur- og folkeparken på Straumen, Inderøy

Ringstu

Historien om et av Straumens eldste hus

Bilde av Ringstu i Muustrøparken

Ringstu

Stuas opprinnelige plass på Straumen var i Nergata 23. Det er ei strandtomt ikke langt fra Straumbrua, der straumen som flyter mellom Trondheimsfjorden og Børgin er på det smaleste. Der ble den reist av Eliseus Ring, som flytta huset fra Sundnesnesset i 1899. Hvor huset sto på Sundnesnesset er uklart, men det er trolig fra en av plassene under Sundnes.

Eliseus Ring var far til Mikal Ring, som var den siste som bodde her.

Den første tida ble den kalt ”Simastua”. Sannsynligvis ble huset som ble revet for å gi plass til Ringstu også kalt «Simastu», etter en eier som hette Simen. Det var vanlig at husene ble oppkalt etter huseieren eller hva slags virksomhet han drev med. Noen ble også navngitt etter plassering (f.eks. ”Brustu”) eller utseende (”Komoten”).

I Inderøyboka (Husmannssoga) fra 1964 kan en lese at Straumen har vært ”strandbuarplass” fra utgammel tid. De som bodde her var husmenn uten jord. De dreiv med fiske, gårdsarbeid og etter hvert ulike handverk. Grunneiere var gårdene Nes og Sundfer.

Ringstu hørte under Sundfer.

I folketellinga fra 1865 står som eier av «Simastu» Peder Larsson, nevnt som enkemann. Han er 78 år. Her bor også Ingeborg, Hun er trolig Peders datter, 48 år.

Bilde av Ringstu

Ringstu i Muustrøparken

I folketellinga fra 1875 er Ingeborg huseier. Hun er ugift. Hennes levebrød er å drive klesvask for folk. Hun har én sau som husdyr. Etter Ingeborg er først Lornts Pedersen Sakshaug nevnt som eier, etter han Inger Rasmusdatter Sund. Hun var bestemor til Mikal Ring som igjen er bestefar til Torstein Ring som bor på tomta i dag.

Det var Torstein Ring som overlot Ringstu til stiftelsen da han skulle bygge nytt hus på tomta.

louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet adidas Yeezy Boost 350 adidas Yeezy Boost 350 V2 adidas Yeezy Boost 350 V2 adidas Yeezy Boost 350 adidas Yeezy Boost 350 adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet