Skulptur- og folkeparken på Straumen, Inderøy

Arbeidsoppgaver 2012

ARBEIDSOPPGAVER 2012 FOR MUUSTRØPARKENSVENNER

Foreningen har som formål ”å fremme livet i parken”. Styret ønsker å øke aktiviteten i parken ytterligere i 2012.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre vårdugnad i samarbeid med parkmester, velforeningen og kommunen.
 • Bidra til bygging av lagerbygg for tekniske anlegg/stollager og ombygging av toalett.
 • Utrusning av lagerbygg med teknisk anlegg.
 • Gjennomføre bandmønstring under InderøyFest.
 • Delta på Straumens Dag.
 • Arrangere musikkunderholding under kaffeserveringen ved Ringstu på søndagene. Arrangementskomite bestående av Petter Skjervold og Øivind Holand. Ønsket tidsrom: 2. søndag etter Straumens Dag – ut august.
 • Arrangere skotthyll under/i tilknytning til søndagsunderholdningen.
 • Arrangere familiedag i september med tryllekunstnerne Brian og Boye Hoseth. Egen arr. komite.
 • Arrangere filmkonkurranse, med formål om å få ungdom engasjert i parken.
 • Gjennomføre medlemsverving av personlige-, organisasjons- og bedriftsmedlemmer.
 • Samarbeide med kommunen om en forvaltningsplan. Dette for å skape en fastere organisering av arbeidet med parken og bedre få et mer forutsigbart forhold til kommunen og andre samarbeidspartnere som Ringstu, Nils Aas kunstverksted og evt. tilgrensende velforeninger.
 • Videreutvikle hjemmesida i samarbeid med kommunen, Nils Aas kunstverksted, Ringstu. Egen arbeidsgruppe.
 • Oppstarte arbeidet med å QR-merke Muustrøparken.
 • Oppdatere de to hovedplakatene for Ringstu.
 • Delta i prosjekter enten som egne tiltak eller som del av andres.

Organisering av aktiviteter:
Så langt er det styret som har organisert og i stor grad gjennomført de forskjellige arrangement. Med økt aktivitet er det påkrevd å trekke flere inn i arbeidet. En vil oppnevne egne komiteer for de forskjellige arrangement. Det er viktig både for å kunne øke aktiviteten og skape engasjement og eierskap.

louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet adidas Yeezy Boost 350 adidas Yeezy Boost 350 V2 adidas Yeezy Boost 350 V2 adidas Yeezy Boost 350 adidas Yeezy Boost 350 adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 scarpe adidas Yeezy Boost 350 air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet